top of page
Mental Health -2.jpg

Better Mental Health

เปลี่ยนโควต้าคนพิการ เป็น AI คัดกรองโรคซึมเศร้าเพื่อคนไทย

ปัจจุบันมี 0 โควต้า

ทำไม AI คัดกรองโรคซึมเศร้า
ถึงสำคัญ?

ประเทศไทยมีอัตราฆ่าตัวตาย 11.3 คนต่อวัน มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 7.8% ประเทศต่อจำนวนประชากร (ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต) ปัญญาโรคซึมเศร้าเป็นหนึ่งในภัยเงียบคุกคามสุขภาพคนไทย
ทำไม Audio Book ถึงสำคัญ

เป้าหมายที่ Vulcan และ พันธมิตรขับเคลื่อนร่วมกัน

แคมเปญ 100+1 for Better Mental Health เปลี่ยนโควต้าคนพิการ (300 อัตรา) เป็น AI คัดกรองโรคซึมเศร้าเพื่อคนไทย เป็นความร่วมมือระหว่าง PMAT Vulcan และ OOCA เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพสำหรับคนพิการ ในขณะเดียวกันสร้างนวัตกรรม AI ตรวจจับโรคซึมเศร้าจากเสียง เพื่อให้คนไทยสามารถคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วยตัวเอง และเริ่มรักษาได้ถูกวิธี
เป้าหมาย
appLogoIcon.png
Vulcan Logo.png
82e3b9a22755445e9c19999d4b0c33ee.png
พันธมิตร

ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

AI Model คัดกรองโรคซึมเศร้าจำนวน 1 โมเดล

สถานะโครงการ

ปัจจุบันคนพิการ 300 คน ได้รับการอบรมให้มีทักษะพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนา AI คัดกรองโรคซึมเศร้าจากเสียง พวกเขารอโอกาสการจ้างงานตามมาตรา 35 จากบริษัทเพื่อใช้ศักยภาพในการทำประโยชน์เพื่อสังคม

ผลลัพธ์
BG Fade.png

สิ่งที่บริษัทที่ร่วมโครงการจะได้รับ
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

2.png
บริการจัดหาคนพิการที่ผ่านการอบรมทักษะด้านดิจิทัลตามจำนวนที่บริษัทต้องการ
3.png
ดำเนินการด้านเอกสารการจ้างงานตามมาตรา 35 ให้ทั้งหมดตลอดโครงการ
3.png
ให้คำปรึกษาด้าน AI Model
เพื่อยกระดับองค์กร
6.png
สวัสดิการดูแลพนักงาน ด้วยบริการแพลตฟอร์มอัจฉริยะ ตรวจสอบภาวะซึมเศร้า
5.png
จัดงานแถลงข่าวและส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์
4.png
รายงานการทำงานของคนพิการ
และรายงานผลลัพธ์ทางสังคม
(Social Impact)
สิ่งที่ได้รับ

ช่องทางติดต่อ

ภาคเอกชนที่ต้องการจ้างงานผู้พิการตามมาตรา 35 สนใจเข้าร่วมโครงการ Vulcan’s Audio Book กรุณาลงทะเบียนที่นี่ หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมโทร คุณช้าง 081-947-9255
bottom of page