top of page
Audio Book – 3.jpg

Vulcan’s Audio Book

สำนักหอสมุดเบญญาลัยเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่เน้นให้บริการหนังสือ สื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือในรูปแบบอักษรเบรลล์และหนังสือเสียง

ปัจจุบันมี 0 โควต้า

ทำไม Audio Book ถึงสำคัญ ?

กลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นเข้าถึงหนังสือได้ไม่ถึง 10% ของหนังสือทั้งหมด เนื่องด้วยขั้นตอนการผลิตในปัจจุบันต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก ใช้เวลานาน และมีต้นทุนการผลิตที่สูง ส่งผลให้สำนักหอสมุดเบญญาลัยซึ่งเป็นห้องสมุดสำหรับกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นมีหนังสือเสียงค่อนข้างจำกัด
ทำไม Audio Book ถึงสำคัญ

เป้าหมายที่ Vulcan และ พันธมิตรขับเคลื่อนร่วมกัน

Vulcan จึงกับร่วมมือกับสำนักหอสมุดเบญญาลัย และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม รวมถึงพันธมิตรภาคเอกชนหลายแห่ง จัดทำโครงการผลิตหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตาให้สำนักหอสมุดเบญญาลัย จำนวน 10,000 เล่ม ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยให้ผู้พิการทางสายตาเป็นผู้ฝึกสอนปัญญาประดิษฐ์ ด้วยการจัดการข้อมูลอักษรเป็นเสียง (Text-to-Speech) จากนั้นทีมวัลแคน โคอะลิชั่น จะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการสร้าง AI เพื่ออ่านหนังสือเสียงแทนมนุษย์ต่อไป
เป้าหมาย
เชิญชวน

ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

หนังสือเสียง 10,000 เล่มเพื่อผู้พิการทางสายตา

สถานะโครงการ

ปัจจุบัน จัดทำข้อมูลเสียงเพื่อพัฒนา Text to Speech จำนวน 300 ชั่วโมง

ผลลัพธ์

พันธมิตร

ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาคเอกชน ตามแนวปฏิบัติตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
Makro@2x.png
unnamed.png
SC Asset logo.png
Shopee_logo.png
logosahapat_02.png
Agoda-logo-Original.png
Airpay.png
logo_central group.png
Denso-Logo.wine.png
Food Passion.png
King Power.png
พันธมิตร
BG Fade.png

สิ่งที่บริษัทที่ร่วมโครงการจะได้รับ
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

2.png
บริการจัดหาคนพิการที่ผ่านการอบรมทักษะด้านดิจิทัลตามจำนวนที่บริษัทต้องการ
3.png
ดำเนินการด้านเอกสารการจ้างงานตามมาตรา 35 ให้ทั้งหมดตลอดโครงการ
3.png
ให้คำปรึกษาด้าน AI Model
เพื่อยกระดับองค์กร
6.png
สวัสดิการดูแลพนักงาน ด้วยบริการแพลตฟอร์มอัจฉริยะ ตรวจสอบภาวะซึมเศร้า
5.png
จัดงานแถลงข่าวและส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์
4.png
รายงานการทำงานของคนพิการ
และรายงานผลลัพธ์ทางสังคม
(Social Impact)
สิ่งที่ได้รับ

ช่องทางติดต่อ

ภาคเอกชนที่ต้องการจ้างงานผู้พิการตามมาตรา 35 สนใจเข้าร่วมโครงการ Vulcan’s Audio Book กรุณาลงทะเบียนที่นี่ หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมโทร คุณช้าง 081-947-9255
Anchor 1
bottom of page