top of page

FAQ รวมคำถาม/ข้อสงสัย

เกี่ยวกับบริษัทวัลแคน

วัลแคนคือใคร ?
วัลแคนเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้าและแก้ปัญหาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเวลาเดียวกัน
วัลแคนกับผู้พิการเกี่ยวข้องกันยังไง ?
วัลแคนมองเห็นศักยภาพในการทำงานของผู้พิการทุกประเภทเราจึงต้องการนำผู้พิการเหล่านั้นมาทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในตำแหน่ง AI trainer ซึ่งเป็นผู้ทำชุดข้อมูลเพื่อทำให้ AI ได้เรียนรู้และฉลาดมากยิ่งขึ้น
รูปทีมวัลแคนกำลังทำงาน
ทำไมต้องเป็นผู้พิการ ?
จากผลงานวิจัยพบว่าร่างกายของผู้พิการจะมีพัฒนาการเพื่อทดแทนประสาทสัมผัสที่สูญเสียไป เช่น ผู้พิการทางสายตาจะสามารถทำงานด้านเสียงได้รวดเร็วกว่าบุคคลที่ไม่มีความพิการเนื่องจากสมองพวกเขาได้พัฒนาโสตประสาทเพื่อชดเชยการมองเห็น เป็นต้น วัลแคนซึ่งเล็งเห็นในจุดนี้จึงต้องการสร้างโอกาสในการทำงานให้แก่ผู้พิการโดยให้พวกเขาทำงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
รูปการทดสอบศักยภาพน้องสายตาในโครงการ Guidelight
เกี่ยวกับบริษัทวัลแคน

รูปแบบการทำงาน

ลักษณะการทำงานเป็นแบบไหน ?
ลักษณะงานเป็นการจัดเตรียมข้อมูล เสียง, ภาพ หรือ ข้อความ โดยทำบนแพลตฟอร์มการทำงานที่ทีมวัลแคนออกแบบเฉพาะ เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางสายตาที่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ หรือผู้พิการทางการได้ยินที่มีข้อจำกัดในการได้ยินเสียงและอ่านข้อความ
 
ชนิดงานของผู้พิการแต่ละประเภท
  • ผู้พิการทางการมองเห็น : จัดเตรียมข้อมูลเสียง และข้อความ
  • ผู้พิการทางการได้ยิน : จัดเตรียมข้อมูลภาพ
  • ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว : จัดเตรียมข้อมูลเสียง, ภาพ และข้อความ
ฉันจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ไหม สามารถทำงานบน
ไอแพดหรือสมาร์ทโฟนแทนได้หรือเปล่า ?
ท่านสามารถทำงานบนแพลตฟอร์มของวัลแคนผ่านคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค รวมไปถึงแท็บเล็ต/สมาร์ทโฟนได้ แต่อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ท่านใช้คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊คเพื่อความสะดวกในการทำงานมากกว่า
ฉันจำเป็นต้องเข้าบริษัทไหม ?
ไม่จำเป็น เนื่องจากเราออกแบบการทำงานให้ทุกท่านสามารถทำงานจากที่บ้านได้ (Work From Home) โดยเราใช้การประชุมงานรวมถึงติดตามงานผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Zoom, Google Meet หรือพูดคุยผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น  Facebook, Line เป็นต้น
Screen Shot 2564-09-13 at 8.17.59 AM.png
Screen Shot 2564-09-13 at 8.18.19 AM.png
Screen Shot 2564-09-13 at 8.18.26 AM.png
รูปแบบการทำงาน

สัญญาการจ้างงาน

ปัจจุบัน ฉันติดสัญญาการจ้างงานตามมาตรา 35 ตาม พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาฯ ของหน่วยงานอื่นอยู่ แต่อยากเข้าร่วมโครงการนี้ จะสามารถทำได้ไหม ?
ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากในขั้นตอนทำสัญญาจ้างงาน ผู้พิการจะต้องเซ็นหนังสือยืนยันการใช้สิทธิเพื่อไม่ให้เกิดการใช้สิทธิซ้ำ ดังนั้นหากท่านต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ ท่านจะต้องแจ้งลาออกจากบริษัทหรือหน่วยงานเดิมที่ท่านติดสัญญาจ้างตามมาตรา 35 ก่อนเริ่มขั้นตอนการทำสัญญาจ้างงานใหม่
_DSC3300.jpg
ฉันสามารถทำงานเป็น Part-time ได้ไหม ?
สามารถทำได้ โดยข้อกำหนดในการทำงานของวัลแคน คือ ท่านจะต้องทำงานจัดเตรียมข้อมูลด้วยระยะเวลาขั้นต่ำ 20 ชม./สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถจัดสรรเวลาในการทำงานได้เอง ดังนั้นหากท่านมีงานอื่นที่ไม่ติดสัญญาการจ้างงานมาตรา 33 หรือมาตรา 35 ท่านก็สามารถทำงานนั้นได้อย่างอิสระ
เมื่อเข้าร่วมโครงการทำงานเป็น AI Trainer กับวัลแคนแล้ว ฉันจะมีสิทธิประกันสังคมหรือไม่ ?
ไม่ได้ เนื่องจากเป็นการจ้างเหมาบริการ จึงไม่มีสิทธิผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33)
ฉันสามารถประกันตนเองเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หรือ 40 ได้หรือไม่ ?
สามารถทำได้ โดยหากท่านเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 แบบมีนายจ้างมาก่อนและลาออกมาแต่ท่านอยากรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ ท่านต้องสมัครเข้าใช้สิทธิประกันสังคมในมาตรา 39 แทน โดยการสมัครประกันสังคมในมาตรา 39 นี้ มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาก่อนแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน หรือหากท่านไม่เคยเป็นผู้ประกันตนตามกรณีดังกล่าว ท่านก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนเองตาม มาตรา 40 ได้
ทางบริษัทจะมีการต่อสัญญาทุกปีหรือไม่ หรือเป็นการจ้างงานเพียงปีเดียว ?
สัญญาจ้างงานเป็นสัญญาแบบรายปี โดยวัลแคนจะพิจารณาการต่อสัญญาของท่านในปีถัดไปจากผลประเมินการทำงานและความตั้งใจของท่านตลอดทั้งปีการทำงานที่ผ่านมา

การอบรมและรับสมัคร

ฉันอยากร่วมโครงการกับวัลแคน ต้องทำอย่างไร ?
วัลแคนจะเปิดอบรมและคัดเลือกเป็นรอบ ๆ โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook Vulcan หรือกลุ่ม Vulcan Community ได้ โดยในปีที่ผ่านมามีผู้พิการเข้าร่วมโครงการและจับคู่กับบริษัทพาร์ทเนอร์แล้วมากถึง 200 อัตรา
วัลแคนเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการกี่คน ?
จำนวนผู้พิการที่สามารถเข้าร่วมโครงการจะขึ้นอยู่กับจำนวนโควต้าที่วัลแคนได้รับจากบริษัทพาร์ทเนอร์ และเมื่อเราได้รับจำนวนโควต้าเพิ่มขึ้น เราจะทำการจับคู่กับผู้พิการที่ผ่านการคัดเลือกเพิ่มขึ้นตามลำดับ
หลักสูตรอบรม “ปัญญาประดิษฐ์, ข้อมูล และสังคม” คืออะไร ?
เป็นหลักสูตรอบรมที่บริษัทวัลแคน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดอบรมปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และลักษณะงานด้านการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนา AI เพื่อให้ผู้พิการมีทักษะความสามารถพร้อมเริ่มทำงานในตำแหน่ง AI Trainer
สัญญาการจ้างงาน
การอบรมและรับสมัคร

ช่องทางติดต่อ

สำหรับผู้พิการที่สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook Vulcan หรือกลุ่ม Vulcan Community
bottom of page