top of page

โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สู่การเป็น AI Trainer

AI Trainer งานแห่งยุคดิจิทัล ที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ใช้
ศักยภาพเฉพาะที่มี ในการร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม AI ไทย

ลักษณะงาน

 1. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนา AI ผ่านแพลตฟอร์มบนคอมพิวเตอร์

 2. จัดทำข้อมูล เสียง/ภาพ/ข้อความ ระยะเวลา 20 ชั่วโมง/สัปดาห์

 3. สามารถทำงานที่บ้านได้

 4. ค่าตอบแทนประมาณ 9,520 บาท/เดือน 

 5. เป็นสัญญาจ้างเหมาบริการงานรายปี (มาตรา 35) โดยจะเริ่มงานในวันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุระหว่าง 18-65 ปี

 2. มีทักษะการพิมพ์ และการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

 4. ไม่ติดสัญญาจ้างมาตรา 33 หรือ 35 ในวันเริ่มต้นสัญญา

กลุ่มคนตาบอด

คนตาบอด สามารถประมวลข้อมูลเสียงได้
รวดเร็วกว่าคนทั่วไป 2 เท่า

กลุ่มคนหูหนวก

คนหูหนวก สามารถมองเห็นได้กว้าง
และมองรายละเอียดได้ดีกว่าคนทั่วไป

 ไอคอนกลุ่มออทิสติก

กลุ่มออทิสติก

คนออทิสติก สามารถจับแพทเทิร์นได้ดี

และมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่สนใจ

People with disabilities have "SUPER POWER"

เพราะผู้พิการมีศักยภาพ จึงทำงานนี้ได้ดีมากกว่าใคร

โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล

เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทวัลแคน และ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดอบรมปูพื้นฐานความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ ลักษณะงานด้านการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนา AI เพื่อให้ผู้พิการมีทักษะความสามารถ พร้อมเริ่มทำงานในตำแหน่ง AI Trainer

ตราสัญลักษณ์ความร่วมมือระหว่าง Vulcan,มหิดลและสสส
โลโก้ วัลแคน มหิดล สสส

พันธมิตร

วัลแคนร่วมมือกับบริษัทพาร์ทเนอร์ในการจ้างงานคนพิการ หลังผ่านการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล ตามมาตรา 35 แห่งพรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2556

เพื่อจัดเตรียมข้อมูลประเภทต่างๆ (Data Labeling) ในการพัฒนาเทคโนโลยี AI

โลโก้พันธมิตร

4 ขั้นตอนในการเข้าร่วมเป็น AI Trainer กับวัลแคน

1

สร้างบัญชีผู้เรียน (1-15 ตุลาคม 2564)

เพื่อเข้าอบรม บนแพลตฟอร์มของมหิดลเข้าเว็บไซต์

 • เข้าเว็บไซต์ https://mux.mahidol.ac.th/
  (สามารถกดเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ที่เมนูด้านล่างของเว็บไซต์)
 • สร้างบัญชีผู้เรียน สำหรับบุคลทั่วไป
  (วิธีการสร้างบัญชี ดูได้ที่วิดีโอแนะนำด้านขวามือ)

2

“ปัญญาประดิษฐ์, ข้อมูล และสังคม” จำนวน 15 ชั่วโมง (ระยะเวลาเข้าเรียน 16 ต.ค.-3 พ.ย.2564)
 • ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาเรียนเองได้ โดยต้องเข้าเรียนและทำแบบทดสอบ,กิจกรรม ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 (สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นโครงการกับวัลแคน)
 • ผู้ที่ผ่านการอบรม ได้รับเกียรติบัตรหลังจบหลักสูตร

3

ทำแบบทดสอบวัดความพร้อมสู่การเป็น Vulcan Hero
โดยจะส่งให้ทางอีเมล ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
 • สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและมีผลคะแนนเกิน 80% เท่านั้น จะได้รับอีเมลพร้อมลิ้งค์เพื่อเข้าทำแบบทดสอบวัดความพร้อมสู่การเป็น Vulcan Hero (โดยจะต้องทำให้เสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)

4

ประกาศผลการคัดเลือก
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
 • ทีมวัลแคนจะส่งอีเมลประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง AI Trainer พร้อมลิ้งค์เพื่อกรอกข้อมูล
  เพื่อทำสัญญาการจ้างงานในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
 • เนื่องจากจำนวนโควต้าการจ้างงานมีจำกัด ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและติดสถานะ "ตัวสำรอง" จะต้องรอ
  จำนวนโควต้าการจ้างงานเพิ่มเติมในอนาคต โดยเมื่อได้รับการจับคู่โควต้าการจ้างงานในปีถัดไปแล้ว ผู้ที่อยู่ในสถานะนี้จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมและเกณฑ์การคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมใหม่
4 ขั้นตอนในการเข้าร่วม

ช่องทางติดต่อ

สำหรับผู้พิการที่สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook Vulcan หรือกลุ่ม Vulcan Community
bottom of page