top of page
Background.jpg

AI Technology Driven by Disabilities

ขับเคลื่อนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยผู้พิการ

ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและงานวิจัย

Vulcan Logo White.png
Our%20Service_edited.jpg

Our Services

จัดเตรียมชุดข้อมูล ปรึกษา และร่วมพัฒนา AI กับเราทั้งในด้านอุตสาหกรรมและด้านการวิจัย
อ่านเพิ่มเติม
Quota Partners.jpg

Quota Partners

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุน การจ้างงานคนพิการกับเรา
อ่านเพิ่มเติม
Disability Workforces.jpg

Disability Workforces

เราเชื่อในศักยภาพคนพิการ
มาร่วมสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันกับเรา
อ่านเพิ่มเติม

เราอยาก ขับเคลื่อน AI ไปข้างหน้า โดย ไม่ทิ้งผู้พิการ ไว้ข้างหลัง

วัลแคนคือธุรกิจเพื่อสังคม ที่สร้างอาชีพให้ผู้พิการประเภทต่างๆ มีโอกาสทำงานยุคใหม่ที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ด้วยศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง ไม่ใช่เพียงเพราะความสงสารตามค่านิยมสังคมแบบเดิมๆ 
Vulcan icon.png

เพราะเราเชื่อในศักยภาพคนพิการ

วัลแคนคือธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่สร้างอาชีพให้ผู้พิการประเภทต่างๆ มีโอกาสทำงานยุคใหม่ที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ด้วยศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง ไม่ใช่เพียงเพราะความสงสารตามค่านิยมสังคมแบบเดิมๆ 
Vulcan icon.png

เรื่องราวของ Vulcan

guidelight-share.jpeg
the guidelight.png

จุดเริ่มต้น

จูน-เมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งของ Vulcan Coalition มองเห็นปัญหาเรื่องโอกาสเข้าถึงงานอย่างเท่าเทียมของผู้พิการในสังคมไทย อาศัยประสบการณ์จากโครงการ The Guidelight ที่เธอตั้งใจขับเคลื่อนและล้มลุกคลุกคลานอยู่หลายปี สร้างสรรค์โมเดลธุรกิจที่ไม่เพียงสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้ผู้พิการ แต่ยังตอบโจทย์ภาคธุรกิจทั้งทางพาณิชย์และ CSR

P'รัน.jpg

จุดเริ่มต้น

นิรันดร์ ประวิทย์ธนา ซีอีโอของ AVA Advisory ที่พัฒนาแพลตฟอร์ม AI สำหรับการลงทุนและคร่ำหวอดในวงการ

Pic-3.png

จุดเริ่มต้น

เนื่องจากเป็นงานที่ฉีกขนบอาชีพเดิมๆ ของผู้พิการ ทั้งสองลองร่วมมือทดลองแนวคิดนี้กับผู้พิการทางสายตา 30 คนจาก The Guidelight ก่อน โดยชวน เต๋า-ฉัตราวุธ วิริยะสุธี นักพัฒนา AI มาสร้างแพลตฟอร์มให้พวกเขาสามารถฟังไฟล์เสียงและพิมพ์ข้อมูลตามที่ได้ยิน จับคู่กันแล้วนำไปพัฒนาเป็นโมเดล แบบ Text-to-Speech ที่จะช่วยแปลงไฟล์ตัวหนังสือเป็นเสียงได้อย่างรวดเร็ว มอบให้กับสำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

IMG_2220.JPG

ขับเคลื่อนสังคม 3 ด้านผ่านโควต้าคนพิการ

สร้างนวัตกรรม
สร้างอาชีพ (มาตรา 35)
สร้างความยั่งยืน
ขับเคลื่อน GDP ของประเทศไทยด้วยอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาด้วยชุดข้อมูลที่จัดเตรียมโดยแรงงานคนพิการ
สร้างงานที่สามารถดึงศักยภาพคนพิการ ให้ทำได้ดีกว่าคนทั่วไป และออกแบบระบบ การทำงานสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ
ลดการพึ่งพาเงินสนับสนุนจากรัฐในระยะยาว โดยสร้างทรัพย์สินทางปัญหาให้กับคนพิการ เพื่อสร้างรายได้ตลอดชีวิต
Agoda-logo-Original.png
Central Logo.png
depa Logo web-01.png
Food Passion.png
King Power.png
Makro Logo.png
MSFT_logo.png
NIA logo.png
odd-e.png
Sahapat logo.png
SC Asset logo.png
Shopee_logo.png
True.png
Mission

ภารกิจของเราคือการสร้างงานและรายได้ที่แท้จริงให้กับ
คนพิการเพื่อให้เค้าสามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองอย่างยั่งยืน

Workforce - icon.png

200

Workforce Qouta

Partner - icon.png

14

Quota Partners

Salary - icon.png

9200+

Salary/Person

Testimonials
Request demo
สนใจจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35

มาร่วมสร้างโอกาสให้ผู้พิการกับเรา

Thanks for submitting!

Tel: 123-456-7890

500 Terry Francois Street

San Francisco, CA 94158

bottom of page